Om oss

Dag Øistein Eriksen. Foto.
Dag Øistein Eriksen.

Den fremste blant likemenn

For å kunne lykkes som konsulentselskap har Pipas (Primus.Inter.Pares AS) satt seg som mål å være den fremste blant likemenn, derav navnet Primus.inter.pares. Dette er en ambisiøs målsetting, men nødvendig dersom en vil hevde seg i dagens konkurransesituasjon. Selskapet ble etablert i 2007 av Dag Øistein Eriksen. Forretningsideen er å hjelpe små og mellomstore bedrifter med prosjektledelse innen forskning, utvikling og etablering av ny, miljøvennlig teknologi.

 

Dag Øistein Eriksen er Cand. real fra Universitet i Oslo i 1976, og har blant annet opphold som Visiting scientist ved Carnegie-Mellon University i Pittsburgh, USA. Han har over 30 publiserte forskningsarbeid innen fagområdene fysikk, kjemi og radioaktivitet. Før oppstarten av Pipas har han blant annet arbeidet i MEGON med renframstilling av sjeldne jordartselementer og som seniorforsker og seksjonsleder ved IFE (Institutt for energiteknikk). Han er i tillegg veileder og sensor ved master- og doktorgradsavhandlinger i kjernekjemi.

Arbeidsfelt