Arbeidsfelt

Pipas har spesialisert seg innen flere forretningsområder, og spesielt hydrometallurgi. Spesielt innen bruk og separasjon av sjeldne jordartselementer, væske-væskeekstraksjon, ionebytting og utlaking av malmer har selskapet opparbeidet seg høy kompetanse. I tillegg arbeider firmaet med høyren silisium og gassene silan og disilan.

 

Selskapet driver også konsulentvirksomhet innen kjemisk, industriell separasjonsteknologi og har utført oppdrag/tjenester for kunder som Yara, Statoil, Alstom og Rhodia.

 

Radioaktivitet er en annen spesialitet Pipas kan være behjelpelig med. Bruk av radioaktive stoffer og kunnskap om deres oppførsel i forskjellige miljø (spesiering), måling og skjerming av radioaktivitet er en del av vårt virksomhetsområdet. For bruk av radioaktivitet kreves det kurs, og Pipas holder slike kurs for bruk i oljeindustrien i samarbeid med SAFE, Universitetet i Oslo.

 

Les mer om kurs for bruk av radioaktivitet

Arbeidsfelt